روان شناسی کودک

کودک کیست؟
نویسنده : فاطمه بانی زاده - ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٩
 

 کودک متاع نیست که والدین صاحب اوباشند بلکه در هر سنی عضوی از جامعه هست و به همه ی جهان تعلق دارد .کودک کوچک شده بزرگسال نیست بلکه شخصیتی منحصر به فرد است کودک ویزگی های خاص خود را دارد مالک آینده ی زمین وآفرینده ی فردا ست او عاشق زندگی شاد است کنجکاو وعاشق کشف کردن ودانستن است خوشبین وامیدوار است ودر بیان افکار و احساس صراحت و صداقت دارد به اعمال بزرگرترها بیشتر توجه میکند تا به گفته انها.به اداب ورسوم بزرگترهااعتقادندارد و او به محبت متقابل نیاز دارد